Tyto webové stránky jsou, vzhledem ke svému zaměření, vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňují všechna důležitá pravidla nejznámějších metodik v ČR, pravidla pro tvorbu přístupného webu, vydaná MI, a WCAG 1.0. Struktura obsahu i vzhledu je vytvořena validním HTML5, vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů (CSS).

Webové stránky jsou plně responzivní - přizpůsobují se různým velikostem obrazovek.

Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním tohoto webu, můžete zaslat jeho autorovi: Karel Chrobák - tvorba webových stránek.